خدمات

درخواست اجازه اقامت

ما قبلاً اطلاعات واضحی راجع به درخواست اجازه اقامت در ترکیه شامل آموزش گام به گام وب سایت e-ikamet و اسناد مورد نیاز را پوشش داده ایم.

اگر هنوز به دنبال خدمات مشاوره ای هستید و می خواهید یک مشاور حرفه ای درخواست شما را ایجاد و دنبال کند ، لطفا دریغ نکنید امروز با ما تماس بگیرید.

بیمه درمانی برای اجازه اقامت

اگر می خواهید برای اقامت خود اقدام کنید اما نمی دانید از کجا می توانید یک بیمه درمانی بخرید ، می توانید با ما تماس بگیرید و ما می توانیم در ارائه بیمه درمانی کمک کنیم.

خرید ملک در ترکیه

ما همچنین اطلاعات مربوط به روشهای خرید ملک را در اختیارتان قرار داده ایم ، اما هنوز هم اگر می خواهید یک مشاوره حرفه ای در کل مراحل کار به شما کمک کنند ، می توانید امروز با ما تماس بگیرید!

Kindly take your time and write us a summary message about your query
Please Enter your mobile number correctly including your country code.